STOP kauwgom en peukenafval

GumBuddy heeft de oplossing op maat

* KAUWGOM EN PEUKEN VERWIJDEREN + GUMBUDDY’S PLAATSEN = MILIEUVRIENDELIJKE LEEFOMGEVING *

Kauwgom- en peuken vervuiling op de stoep in een winkelstraat, recreatiegebied, parkeergarage of entree en zelfs op de mat binnen kan eenvoudig aangepakt worden door GumBuddy’s te plaatsen. Wij kunnen het gehele project voor u regelen. Van het schoonmaken en verwijderen van kauwgom en peuken, het plaatsen van de GumBuddy’s, het onderhoud en ledigen tot de afvoer naar de opslag voor recycling. Doordat er steeds minder binnen gerookt mag worden is er steeds meer vraag naar oplossingen voor sigarettenpeuken in de buitenruimte. Neem gerust contact op, GumBuddy heeft ook voor u de juiste oplossing.

Kauwgom- en peukenafval is wereldwijd een groot onderschat probleem. De kleine vervuilers hebben de grootste impact op ons milieu en samenleving. Daarnaast brengt het verwijderen van deze kleine vervuilers telkens opnieuw hoge schoonmaakkosten met zich mee. Zowel kauwgom als de filters van sigarettenpeuken blijven minstens 25 jaar aanwezig in het milieu en als ze al verdwenen lijken, dan zijn ze alsnog als microplastics de grond in gezakt. Óok de bio kauwgoms die tegenwoordig in de maak zijn!

Enkele voordelen op een rij

  • Wij verwijderen kauwgom van stoepen, straten en pleinen, parkeerterreinen en parkeergarages.
  • We plaatsen bij voorkeur de GumBuddy’s voor kauwgom en/of sigarettenpeuken op een schone ondergrond want ‘schoon houdt schoon’.
  • We kunnen voor u het volledige onderhoud, de plaatsing en de afdracht voor recycling verzorgen.
  • U draagt bij aan een schone en milieuvriendelijke leefomgeving. De kauwgom uit de GumBuddy’s wordt verzameld voor recycling van nieuwe duurzame producten die ook weer recyclebaar zijn.
  • Na plaatsing van GumBuddy’s zal u een forse kostenbesparing op o.a. reinigingskosten ondervinden.
  • Een schone leefomgeving zorgt voor een veiliger leefomgeving.
  • We hebben ons eigen service team en kunnen snel schakelen.
  • Ook creëren we daar waar mogelijk werkgelegenheid door samen te werken met buurt serviceteams binnen gemeenten voor plaatsing en onderhoud.
  • Voor het GumBuddy project zijn diverse subsidies beschikbaar. Wij wijzen u hier graag op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de NEDVANG zwerfafval vergoeding en de subsidieregeling detailhandel, verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP, WE KIJKEN GRAAG SAMEN MET U NAAR DE JUISTE OPLOSSING!

Microplastics

Kauwgom wordt door verschillende fabrikanten van verschillende polymeren(synthetische gom, rubber) maar ook natuurlijke gom(rubber) gemaakt. Het duurt minimaal 25 jaar voordat kauwgom afbreekt in de natuur, óók de bio kauwgoms die proberen zich te profileren als biodegradeerbaar. Belangrijk dus om alle kauwgom apart weg te gooien in een GumBuddy zodat deze gerecycled kan worden. Kauwgom die netjes in een afvalbak gegooid wordt, belandt helaas bij het restafval en verdwijnt toch weer als microplastics in het milieu. Vandaar dat er GumBuddy’s zijn, ook voor u!

Kauwgom Recycling

We zijn al jaren serieus bezig om het recycle proces van kauwgomresten onder de knie te krijgen. Voor research hebben we nog steeds veel kauwgom nodig, daarnaast is het een kostbaar en tijdrovend proces. Gelukkig hebben we nooit opgegeven en hebben we inmiddels flinke stappen gemaakt. Om nieuwe producten te maken van de nieuwe gerecyclede grondstof hebben we nog veel meer kauwgom nodig. Kauwgom die nu onze neus voorbij gaat doordat deze bij het restafval terecht komt en dus alsnog in het milieu terechtkomt. Gooi kauwgom in een GumBuddy want dan zorgen wij dat de kauwgom verzameld wordt en gebruikt gaat worden voor recycling van weer recyclebare producten. Gewoon volledig circulair, zoals het hoort!

Peuken Recycling

Ook hebben we veel tijd besteed aan de recycling van sigaretten peuken. We waren al een eind op weg door de filters te laten spinnen zodat er mee geweven zou kunnen worden. We hebben echter besloten om bij onze kauwgomleest te blijven en ons te blijven inzetten voor kauwgomrecycling.

De sigarettenpeuken die we opvangen in de PeukenBuddy’s gaan nu niet ineens bij het restafval, we hebben een geschikte partner gevonden die gelukkig blij is met ons peukenafval. Kijk eens op PEUKENZEE, dan weet u dat we ook met uw sigarettenpeuken serieus omgaan.

ONZE AMBITIE

GumBuddy streeft naar een schonere wereld zonder kauwgom- en peuken vervuiling. We streven naar bewustwording want dan pas kan er een gedragsverandering optreden. Wist u dat kauwgom en peuken op straat in de top 5 van ergernis factoren staan en de grootste vervuilers van onze planeet zijn? Wij zijn al jaren bezig en gaan nog jaren door, want we merken dat er een verschuiving plaats vindt. Het gaat langzaam, maar meer en meer mensen gaan bewuster met onze aarde om, ook als het om afval gaat. Het gaat langzaam maar we blijven er in geloven. Dit doen we al jaren. Samen bijdragen aan een schoner milieu, doet u mee?

Bewustwording, Circulair, Klimaatneutraal, kostenbesparing

GumBuddy zorgt voor bewustwording met het doel om een gedragsverandering te weeg te brengen want alleen dan gaan we er met ons allen komen. De verzamelde kauwgom kan worden gerecycled tot een nieuwe grondstof. GumBuddy kan voor u het afval ophalen en zorgdragen voor recycling. U bent ontzorgd en draagt tegelijk zorg voor een beter milieu. U draagt bij aan het streven naar klimaatneutraliteit door reductie van afval en microplastic. Daarnaast kunt u besparen op schoonmaakkosten en CO2 uitstoot.

© Copyright 2014 - 2021 - Gumbuddy